Hon'ami monograms (kaō

Hon'ami family kao.JPG

Nihontō Zuikan by Kataoka, Volume Kotō, 1982, p. 1061.

                                             

                                                                              (from right to left)

 

   12th generation                    11th generation                        10th generation           9th generation 

         Kōjo (光常)                                    Kōon (光温)                                     Kōshitsu (光室)                  Kōtoku (光徳) 

    Tadamasu (忠益)                             Tadayoshi (忠利)                                 Naotada (直忠)               Masutada (益忠)

 

    “the 8th month             “the 2nd month,         “the 4th month, the      “the 7th month of                (1554-1619)

     of the year 1667”          the year of the Rat     year of the Tiger,            the year 1616”                        ref.

                                           of the year 1648”       the year 1626” 

 

    “the 2nd month,           “the 10th month,        “the 12th month, the

    the year of the Dog       the year of the Ox       year of the Snake,

     of the 1670 year”          of the year 1649”        the year 1641”

 

                                           “in the end of the        “in the winter month

                                            year of the Tiger,         of the year of the 

                                             the year 1662”           Horse, the year 1642” 

 

     13th generation                             

        Kōchū (光忠)                                   

      Tadanobu (忠陳)  

     “the year of the Ox

       of the year 1697”   

                      

      “the 6th month of                         

       the year of the                           

       Snake, the year 1725”

           Tadataka                                   18th generation             16th generation                   14th generation

              (忠敬)                                            Kōkan (光鑑)                      Kōkyu (光久)                            Kōyū (光勇)

                                                                 Tadaaki (忠鑑)                    Tadaoki (忠起
)                       Tadamitsu (忠充
)

                      Narishige                    “the year of the Tiger          “the 8th month of                “in the winter month 

                         (成重
)                         of the year 1842”                 the year 1774”                    of the year of the Pig,

                                                                                                                                                     the year 1731”

                                                          “the 27th day in the              “in the winter                     

                                                           7th month of the                    month of the                    "in the year of the

           Ringa                                        year 1854”                             year 1771”                      Dragon, the year 1760"

          (琳雅)

                                                                                                     “the 6th month of the              “the year 1725”

                                                                                                       year of the Rooster, 

                                                                                                       the year 1789”

 

 

                                                                                                  

          Nisshū                                        19th generation              17th generation                  15th generation

           (日洲)                                               Kōchū (光仲)                      Koitsu (光一)                           Kojun (光純)

                                                                 Tadaaki (忠明
)                     Tadaaki (忠皎)                       Tadanobu (忠宣)

                        Tadamasa                      “in the 3rd day of             “in the end of the               “the 4th month, the

                            (忠正
)                         the 3rd month, the            year of the Rooster,             year of the Snake,

                                                              year of the Snake,             the year 1789”                    the year 1761”

                                                              the year 1869”       

          Koson                                                                                   “the 8th month of               “in the winter month

          (光遜)                                                                                      the year of the                    of the year of the

                              Koson                                                                 Rooster, the year                Tiger, the year 1770”

                              (光遜
)                                                                  1813"

                                                                                                        “in January of the                “the 8th month of 

                                                                                                          year of the Pig,                    the year 1770”

                                                                                                          the year 1815”